Je kunt je telefonisch aanmelden. Houd rekening met een wachtlijst (zie onder contact & route een inschatting van de wachttijd). Een schriftelijke verwijzing van je huisarts is wettelijk verplicht als je voor vergoeding vanuit je zorgverzekering in aanmerking wil komen. Na plaatsing op de wachtlijst zal je op het moment dat er een plek vrij is opgeroepen worden voor een intake waarin gekeken wordt naar de aard van de klachten. Deze intake kan een of enkele gesprekken omvatten. Het kan nodig zijn dat het gesprek aangevuld wordt met enkele psychologische testen. De conclusies uit de intake en de uitslag van de eventuele testen worden met je besproken. Het doel is om een zo passend mogelijk aanbod voor behandeling te bieden. Een intake is een gezamenlijke activiteit: ik bepaal of ik je een adequate behandeling kan bieden, jij bepaalt of je dat wel ziet zitten met mij. In principe kan de behandeling direct na de intake starten. Op dat moment leggen we schriftelijk in een behandelplan de aard van je problematiek en de overeengekomen behandeldoelen van je behandeling vast. Wanneer van behandeling wordt afgezien, krijg je in ieder geval een advies en word je zo nodig verwezen. Daartoe heb ik contact met een netwerk van gespecialiseerde hulpverleners.