Je kunt je per email of telefonisch aanmelden. Houd rekening met een wachtlijst. Na plaatsing op de wachtlijst zal ik je, op het moment dat er een plek vrij is, oproepen voor een intakegesprek. De intake kan één of enkele gesprekken omvatten en wanneer nodig aangevuld worden met psychologische testen. De conclusies uit de intake zal ik met je bespreken. Het doel is om een zo passend mogelijk aanbod voor behandeling te bieden. Een intake is een gezamenlijke oriëntatie: ik bepaal of ik je een adequate behandeling kan bieden, jij bepaalt of je dat wel ziet zitten met mij. In principe start de behandeling direct na de intake. Op dat moment beschrijven we in een behandelplan de aard van je problematiek en de overeengekomen behandeldoelen.

Onderscheid Specialistische GGZ en Basis GGZ
Psychotherapie (SGGZ) is geïndiceerd wanneer er sprake is van al enige tijd bestaande problematiek die invloed heeft op meerdere levensgebieden. Daarbij is het de verwachting dat de behandeling langer duurt dan globaal 10 sessies. Basis GGZ is geïndiceerd wanneer er sprake is van welomschreven, niet al te complexe problematiek, waarbij een kortdurende, klachtgerichte behandeling meer aangewezen is. Ik bied binnen de verzekerde zorg alleen SGGZ.

Een verwijzing van je huisarts (voor de SGGZ met een zogenaamde DSM-classificatie) is wettelijk verplicht als je voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking wil komen. Als je geen gebruik maakt van je zorgverzekering is een verwijzing niet nodig.

Voor meer informatie over het huidige Nederlandse GGZ-zorgstelsel verwijs ik naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Actuele wachtlijst, update september 2023:
In verband met een te lange wachttijd kan ik geen nieuwe cliënten op de wachtlijst plaatsen.
Neem voor verzekerde zorg contact op met uw ziektekostenverzekeraar voor zorgbemiddeling.