Psychotherapie
Ik zie psychotherapie graag als een wandeling waarbij wij samen op onderzoek gaan. We staan stil bij wat je last bezorgt en wat je kracht geeft in je dagelijks leven. We bespreken thema’s die je steeds opnieuw tegenkomt. Vaak ontdekken we dat je klachten niet op zichzelf staan. Onderzoek naar de betekenis en functie van je klachten kan verhelderend zijn. Ook staan we stil bij wat je in je leven hebt meegemaakt en hoe je relaties met andere mensen zijn. Dit heeft namelijk invloed op hoe je je klachten beleeft. Het doel van psychotherapie is anders om leren gaan met de last waarmee je binnenkomt. De ontwikkeling van nieuwe manieren van beleven en gedragen is het resultaat.
De voortgang van de behandeling wordt gemeten middels behandelevaluaties en digitale vragenlijsten. Waar mogelijk maak ik gebruik van zogenaamde richtlijnen die ontwikkeld zijn in de geestelijke gezondheidszorg (zie tips & boeken).

Individuele psychotherapie
De klachten waarmee cliënten zich melden voor psychotherapie zijn divers: somberheid, onzekerheid, angstklachten, problemen in de omgang met andere mensen, problemen in het hanteren van ingrijpende ervaringen, enz. In individuele psychotherapie onderzoek ik met jou hoe de klachten waarmee je binnenkomt zijn ontstaan. Enerzijds proberen we je inzicht te vergroten in het ‘verhaal’ van je klachten. De ervaring leert dat als het ‘verhaal’ van je leven zich voor jou ontvouwt, de grip op je leven groter wordt. Anderzijds proberen we de grip op je leven concreet te versterken door te bespreken hoe je anders om kunt gaan met problematische situaties die je tegenkomt. Of hoe je bepalende herinneringen of ervaringen uit je verleden in het hier en nu hanteerbaarder kunt maken. Naast gesprekstherapie kan er gebruik gemaakt worden van verbeeldingsoefeningen, rollenspel of opdrachten die je thuis uitwerkt. Ik werk met diverse behandelmodellen die afhankelijk van je wensen en problematiek op maat toegesneden worden.

Relatie- en gezinstherapie
Binnen partner- of gezinsrelaties kun je verstrikt zijn geraakt in vastzittende patronen van reageren. Contact dat ooit hoopvol en liefdevol begon, kan plaats hebben gemaakt voor irritatie en onderlinge escalaties. Of juist veel afstand en gevoelens van eenzaamheid. In een relatie- of gezinstherapie gaan we op zoek naar de aard en ontstaansgeschiedenis van deze ervaringen. We ontdekken hoe ieder zich gevangen voelt in relationele reactiepatronen. Vervolgens zoeken we naar manieren van omgaan met elkaar die beter aansluiten bij ieders wensen, grenzen en (relationele) verlangens. We spreken behandeldoelen af die richting geven aan de gesprekken. Als gezins- en relatietherapeut werk ik vanuit diverse systeemtherapeutische kaders. Mijn nadruk ligt op hoe de gehechtheid tussen partners en/of gezinsleden vorm heeft gekregen, hoe dat hun contact bepaalt en hoe deze gehechtheidrelaties in positieve zin beïnvloed kunnen worden. De Emotionally Focused Therapy is daarin voor mij op dit moment richtinggevend (zie links & downloads). Voor gezinstherapie met kinderen onder de 16 jaar verwijs ik naar adressen van gekwalificeerde kinder- en jeugdpsychotherapeuten (zie tips & boeken).

Behandelduur
Een individueel gesprek duurt 45 minuten. Een relatie- of gezinsgesprek 75 minuten. Afhankelijk van de aard van de problematiek wordt de frequentie van het contact bepaald. Meestal start ik met twee gesprekken per maand. Naarmate de therapie vordert kan de frequentie verminderd worden. Hoe lang een psychotherapeutische behandeling duurt is moeilijk in te schatten, maar korter dan tien gesprekken komt weinig voor en langer dan twee jaar is uitzonderlijk.