Individuele psychotherapie
De klachten waarmee cliënten zich melden voor psychotherapie zijn divers: somberheid, onzekerheid, angstklachten, problemen in de omgang met andere mensen, problemen in het hanteren van ingrijpende ervaringen, enz. In individuele psychotherapie wordt met jou onderzocht hoe de klachten waar je mee binnenkomt zijn ontstaan. Enerzijds proberen we je inzicht te vergroten in het ‘verhaal’ van je klachten. De ervaring leert dat als het ‘verhaal’ van je leven zich voor jou ontvouwt, de grip op je leven groter wordt. Anderzijds proberen we de grip op je leven concreet te versterken door te bespreken hoe je anders om kunt gaan met problematische situaties die je tegenkomt. Of hoe je bepalende herinneringen of ervaringen uit je verleden in het hier en nu hanteerbaarder kunt maken. Naast gesprekstherapie kan er gebruik gemaakt worden van verbeeldingsoefeningen, rollenspel of opdrachten die je thuis uitwerkt. Ik werk met diverse behandelmodellen die afhankelijk van je wensen en problematiek op maat toegesneden worden: o.a. cognitieve gedragstherapie (waaronder schematherapie en EMDR); systeembenaderingen; acceptance & commitment therapy; mentalisation based therapy; NLP. 

Relatie- en gezinstherapie
Binnen partner- of gezinsrelaties kun je verstrikt zijn geraakt in vastzittende patronen van reageren. Contact dat ooit hoopvol en liefdevol begon, kan plaats hebben gemaakt voor irritatie en onderlinge escalaties of juist veel afstand en gevoelens van eenzaamheid. In een relatie- of gezinstherapie gaan we op zoek naar de aard en ontstaansgeschiedenis van deze ervaringen. We ontdekken hoe ieder zich gevangen voelt in relationele reactiepatronen. Vervolgens zoeken we naar manieren van omgaan met elkaar die beter aansluiten bij ieders wensen, grenzen en (relationele) verlangens. We spreken behandeldoelen af die richting geven aan de gesprekken. Als gezins- en relatietherapeut werk ik vanuit diverse systeemtherapeutische kaders (o.a. narratieve systeemtherapie, contextuele en structurele systeemtherapie). Mijn nadruk ligt echter bij hoe de gehechtheid tussen partners en/of gezinsleden vorm heeft gekregen, hoe dat hun contact bepaalt en hoe deze gehechtheidrelaties in positieve zin beïnvloed kunnen worden. De Emotionally Focussed Therapy is daarin voor mij op dit moment richtinggevend (zie links & downloads). Voor gezinstherapie met kinderen onder de 16 jaar verwijs ik naar ‘tips’ voor adressen van gekwalificeerde kinder- en jeugdpsychotherapeuten .

Behandelduur en resultaten
Een individueel gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Een relatie- of gezinsgesprek ongeveer 80 minuten. Afhankelijk van de aard van de problematiek wordt de frequentie van het contact bepaald. Meestal start ik met 2 gesprekken per maand. Naarmate de therapie vordert kan de frequentie verminderd worden. Hoe lang een psychotherapeutische behandeling duurt is moeilijk in te schatten, maar korter dan acht gesprekken komt weinig voor en langer dan anderhalf jaar is uitzonderlijk. Soms kan worden volstaan met enkele adviesgesprekken. Meestal wordt de behandeling binnen een jaar afgerond. Over het algemeen heeft men dan minder of geen last meer van de klachten zoals gepresenteerd bij de start van de behandeling, of heeft men geleerd beter met deze klachten om te gaan. De voortgang en het effect van de behandeling en cliënttevredenheid worden gemeten middels voortgangsbesprekingen (minimaal 2 maal per jaar) en digitale vragenlijsten (beginmeting, elke 2 maanden tussenmeting, eindmeting en na 1 jaar en/of bij afsluiting een tevredenheidvragenlijst).