Dit is een nogal zakelijk verhaal, maar ik heb bewust de formele termen gehandhaafd in de tekst. Je komt deze termen immers op een later moment tegen, bijvoorbeeld via mijn declaratie bij de zorgverzekeraar. Lees dit dus zorgvuldig door zodat je later niet voor verrassingen gesteld wordt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering en contracten met zorgverzekeraars
Behandeling in de GGZ  zit in de basisverzekering: iedereen met een nederlandse zorgverzekering heeft dus in principe recht op vergoeding (enkele uitzonderingen daargelaten, zie ‘tarieven onverzekerde zorg en zelfbetaling’). GGZ-behandelingen in mijn praktijk waarvoor je verwijzer (denk aan de verwijsbrief van de huisarts!) een indicatie heeft gesteld, worden dus vergoed. Het standaard eigen risico is het deel dat jij zelf betaalt (als dat niet al ‘op’ is gegaan aan andere ziektekosten in het jaar van start van de behandeling bij mij). Een voorwaarde is echter wel dat ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar. 

Voor het jaar 2019 wijzig ik mijn contracten: ik bied in 2019 geen generalistische basis-GGZ en heb voor specialistische GGZ (SGGZ) met een beperkt aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Lees bijgevoegde tekst waarin beschreven staat wat dat voor jou betekent zorgvuldig door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan: Contractering 2019 psychotherapiepraktijk Jeroen Bakker

Zorgverzekeraars spreken met vrijgevestigde psychotherapeuten zogenaamde ‘volume beheersende’ afspraken af: elke vrijgevestigde psychotherapeut krijgt per zorgverzekeraar een budget toegekend. Dat vergt precieze planning van mij als vrijgevestigde psychotherapeut. Het kan zijn dat het budget dat een bepaalde zorgverzekeraar mij in een bepaald jaar toegekend heeft ‘op’ is en dat ik dan geen nieuwe cliënten kan aannemen die bij die zorgverzekeraar verzekerd zijn. Ik laat je dit uiteraard zo spoedig mogelijk, in principe al tijdens de aanmelding, weten.

Het is noodzakelijk een wijziging van je zorgverzekeraar zo spoedig  mogelijk door te geven.

Voor meer informatie over veranderingen in de GGZ verwijs ik naar de websites van de LVVP en het NIP (zie links & downloads)

Anonimiteit
De rekening die bij je zorgverzekeraar wordt ingediend is niet geheel anoniem. Ik ben verplicht de rekening op naam en met de globale diagnostische categorie aan te leveren. Alhoewel de zorgverzekeraar is gehouden aan geheimhoudingsplicht hebben sommige cliënten (principiële) bezwaren tegen deze niet anonieme aanlevering van DBC’s. Het is mogelijk dan gebruik te maken van een zogenaamde opt out-regeling. Maak bij start van de therapie kenbaar wanneer u hier gebruik van wenst te maken.  

Tarieven onverzekerde zorg en zelfbetaling
Behandeling van bepaalde problemen zoals relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen sinds 2013 buiten de basisverzekering en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Er is zeker wel behandeling mogelijk, maar die betaal je dan zelf. Individuele gesprekstherapie (50 minuten) kost € 95 per gesprek, relatie- en gezinsgesprekstherapie kost € 160 (90 minuten) per gesprek. Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig. Sommige cliënten kiezen hoe dan ook voor zelf betalen van de therapie: dan gelden dezelfde hier genoemde tarieven.