Dit is een nogal zakelijk verhaal, maar ik heb bewust de formele termen gehandhaafd, omdat je deze termen op een later moment tegenkomt, bijvoorbeeld via mijn nota’s. Lees dit dus zorgvuldig door, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding vanuit de basisverzekering en contracten met zorgverzekeraars
Behandeling in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) zit in de basisverzekering: iedereen met een Nederlandse zorgverzekering heeft dus recht op vergoeding van de kosten (enkele uitzonderingen daargelaten, zie onder ‘Tarieven Onverzekerde zorg en Zelfbetaling’). GGZ-behandelingen in mijn praktijk kunnen vergoed worden, mits er een GGZ-verwijzing is én er een zogenaamde ‘psychiatrische classificatie’ gesteld kan worden. Het standaard eigen risico is het deel dat jij jaarlijks zelf betaalt aan zorgkosten (van welke aard dan ook).
Ik heb géén contracten met zorgverzekeraars. Als je hierover meer wilt lezen, zie dan  www.contractvrijepsycholoog.nl.
Je behandeling wordt, mits voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, nog altijd vergoed. De hoogte van die vergoeding is echter afhankelijk van jouw specifieke zorgverzekering. Als je een (zuivere) restitutiepolis hebt afgesloten, dan heb je in principe recht op 100% vergoeding. Met een (zuivere) restitutiepolis bepaal je zelf door wie je behandeld wil worden, zowel in de GGZ als in de somatische zorg. Heb je een andere polis afgesloten, bijv. een natura-, budget- of combinatiepolis, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar een bedrag ergens tussen de 51-90%. De rest is voor eigen rekening. Kijk voor meer informatie op de volgende site: www.lvvp.info/voor-clienten/.

Let op: de verschillende zorgverzekeraars hanteren verschillende regels en tarieven waarbij ze de vrijheid hebben ook af te wijken van de geadviseerde NZA-tarieven. Controleer goed wat jouw zorgverzekeraar, gegeven jouw specifieke polis, precies vergoedt zodat je bij uitbetaling niet voor verrassingen komt te staan. De vergoedingen van je zorgverzekeraar kunnen per jaar veranderen. Het kan voor jou zinvol zijn, om een aanpassing in je zorgverzekering te overwegen. Jaarlijks kan je je zorgverzekering wijzingen: je moet dan voor 1 januari van het nieuwe jaar je huidige polis opzeggen en vóór 1 februari in datzelfde jaar een nieuwe zorgverzekering kiezen.

NB: aan de hier beschreven informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Check altijd ook zélf waar je recht op hebt bij jouw zorgverzekeraar.

GGZ-bekostigingssystematiek
Vanaf januari 2022 is het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Behandelingen worden  per ‘zorgprestatie’ in rekening gebracht. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een intakegesprek met diagnostiek of een behandelsessie. Zie ook: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/
De tarieven die ik voor verzekerde zorg vanaf 2022 in rekening breng, worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij hebben op basis van onderzoek bepaald wat een kostendekkend en billijk tarief is. In het nieuwe ZPM-stelsel wordt elke maand een nota verstuurd van de daadwerkelijk geleverde zorg. Ik zal die nota rechtstreeks naar jou opsturen en jij kan deze rekening vervolgens zélf declareren bij je zorgverzekeraar. Tijdens de intake zal alles helder met je afgesproken worden.

Tarieven 2024 verzekerde zorg GGZ

De trend is dat ongecontracteerde zorgaanbieders een steeds lager percentage van de zorgverzekeraars vergoed krijgen. Om te voorkomen dat de eigen bijdrage voor een GGZ-behandeling steeds groter wordt is mijn tarief in 2024 86% van het adviestarief NZa (vergelijkbaar met wat gecontracteerde GGZ-aanbieders ontvangen). Het verschil tussen mijn aangepaste tarief en dat wat je vergoed krijgt moet je dus zelf bijleggen. Hieronder zie je mijn meest gebruikte ‘prestatiecodes’ en het bijbehorende tarief.

Prestatiecode en door mij gehanteerd tarief bij verzekerde GGZ 2024

CO0408 (diagnostiek vanaf 45 min): €182,69

CO0538 (diagnostiek vanaf 60 min): €208,68

CO0473 (behandeling vanaf 45 min): €155,15

CO0603 (behandeling vanaf 60 min): €182,32

CO0733 (behandeling vanaf 75 min): €224,16

Alle tarieven zijn ínclusief indirecte tijd (voorbereiding; verslaglegging; administratie; correspondentie; extern overleg; enz.).

Anonimiteit
De rekening die bij je zorgverzekeraar wordt ingediend is niet geheel anoniem. Ik ben verplicht de rekening op naam en met een code van een diagnostische hoofdgroep (bv een code voor ‘angst’) aan te leveren. De zorgverzekeraar is gehouden aan geheimhoudingsplicht.

Tarieven GGZ onverzekerde zorg en zelfbetaling
Behandeling van bepaalde problemen zoals relatietherapie (die niet samenhangt met gediagnosticeerde individuele problematiek), werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen buiten de basisverzekering en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Er is zeker wel behandeling mogelijk, maar die betaal je dan zelf.

Individuele gesprekstherapie ‘onverzekerde zorg en zelfbetaling’ kost vanaf 01-01-2024 €115,00 per 45 minuten en €150,00 per 60 minuten. Alle indirecte tijd (voorbereiding, administratie, correspondentie, enz.) is bij dit tarief inbegrepen.
Relatie- en gezinsgesprekstherapie kost vanaf 01-01-2024 €175,00 per 80 minuten en €230 vanaf 100 minuten. Alle indirecte tijd (voorbereiding, administratie, correspondentie, enz.) is bij dit tarief inbegrepen.

Er is voor deze behandelingen geen verwijzing van de huisarts nodig.