Gebruik F11 voor het beste beeld

Welkom op mijn website. Ik ben klinisch psycholoog/psychotherapeut, en heb sinds 1999 een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie in Malden. In deze praktijk bied ik psychotherapie aan partnerrelaties, gezinnen en individuele cliënten. Daarnaast bied ik supervisie en leertherapie aan collega’s in opleiding. Deze website geeft informatie voor wie iets meer over mij en mijn praktijk wil weten. Daarnaast bevat de website nuttige tips, verwijzingen en oefeningen.

Psychotherapie
Ik zie psychotherapie graag als een wandeling waarbij ik als psychotherapeut een tijdje met je op loop in je leven. We staan stil bij wat je last bezorgt in je dagelijks leven. Of we bespreken thema’s die je steeds opnieuw tegenkomt. Vaak ontdekken we dat je klachten niet op zichzelf staan. Onderzoek naar de betekenis en functie van je klachten kan verhelderend zijn. Ook staan we stil bij wat je in je leven hebt meegemaakt en hoe je relaties met andere mensen zijn. Dit heeft namelijk invloed op hoe je je klachten beleeft. Het doel van psychotherapie is anders om leren gaan met de last waarmee je binnenkomt. De ontwikkeling van nieuwe manieren van beleven en gedragen is het resultaat. Waar mogelijk laten we onze richting bepalen door zogenaamde richtlijnen die ontwikkeld zijn vanuit de geestelijke gezondheidszorg (zie ‘tips’). Soms echter past je problematiek niet in de omschreven klachtgebieden van de richtlijnen. Dan is maatwerk nodig dat de richting van onze gesprekken bepaalt.

Onderscheid psychotherapie (specialistische GGZ) en basis GGZ (BGGZ)
Psychotherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van al enige tijd bestaande problematiek die invloed heeft op meerdere levensgebieden. Daarbij is het de verwachting dat de behandeling langer duurt dan globaal 10 sessies (SGGZ). Wanneer er sprake is van welomschreven en niet al te complexe problematiek en is de vraag gericht op een kortdurende, klachtgerichte behandeling, dan is  hulp in  de zogenaamde basis GGZ meer aangewezen. Ik bied deze laatste vorm van GGZ-behandelingen in beperkte mate.

Voor meer informatie over het huidige nederlandse GGZ-zorgstelsel verwijs ik naar www.psynip.nl/themadossiers/zorgstelsel.html