Een psychotherapeutische behandeling aangaan is een wederzijds contract met rechten en plichten. Zo ben ik bijvoorbeeld gehouden aan een zogenaamde geheimhoudingsplicht: zonder toestemming van jou mag ik met niemand praten over wat wij bespreken. Van jouw kant verwacht ik bijvoorbeeld dat je de afspraken die we maken ook nakomt. In de zorgovereenkomst (zie links & downloads) worden algemene rechten en plichten formeel omschreven. BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan een beroepscode (zie www.lvvp.nl). Daarop berust klachtrecht van de cliƫnt (zie www.psychotherapie.nl). Als je een klacht hebt bespreek dat dan bij voorkeur eerst met mij. Mocht dat om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de NVP (zie: lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling)

Ik voldoe aan de nieuwe wettelijke privacyregels (AVG). In het bijgevoegde bestand is mijn privacy-statement te lezen: Privacystatement JAJ Bakker 2024