Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn in de GGZ als behandelaar, en met de wens dat nog vele jaren te blijven doen, heb ik mij de afgelopen jaren verder ontwikkeld als supervisor, leertherapeut, opleider en trainer.

Supervisie
Ik hoop de inspiratie die ik zelf ervaar in het psychotherapeutische werk over te dragen aan jou als jonge collega. Onder het motto ‘de lerende therapeut is de beste therapeut’ probeer ik vorm te geven aan een leerklimaat dat veilig en respectvol is; dat prikkelt en ruimte voor twijfel laat; dat afgestemd is op waar jij als supervisant bent in je ontwikkeling; dat uitnodigt tot zowel experiment als tot zelfreflectie. En vooral hoop ik dat je plezier in leren zult hebben. Ik richt mij vooral op klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, GZ-psychologen en systeemtherapeuten, allen in opleiding, die supervisie systeemtherapie (KP/PT-opleiding; NVRG) of supervisie algemene psychotherapeutische vaardigheden (NVP) zoeken.

Leertherapie
In leertherapie leer je zicht te krijgen op jezelf als mens en professional. Ik ben er van overtuigd dat wij als professionals in essentie niet wezenlijk van onze cliënten verschillen, maar de ‘rol’ waarin we elkaar ontmoeten verschilt wel degelijk. Bewustwording van die verschillende rollen is een van de doelen van leertherapie. Je leert iets over de kwetsbare positie van de cliënt en over het belang van een goede ’therapeutische relatie’. Je ervaart diverse therapeutische technieken van binnenuit als cliënt. Verder helpt leertherapie om te onderscheiden wat nou van jou en wat nou van de ander is: overdracht en tegenoverdracht zijn fenomenen die in élke therapie een rol spelen, ongeacht het referentiekader. 

Kosten en aanmelding
Supervisie of leertherapie kost vanaf 01-01-2023 €110 per 45 minuten of €145,00 per 60 minuten. Per 01-01-2024 worden de tarieven geïndexeerd met 3-4%: €115 per 45 minuten en €150 per 60 minuten. In een kennismakingsgesprek kunnen wij wederzijdse verwachtingen op elkaar af stemmen. Neem daarvoor per email contact met mij op. Vul je na dit overleg bijgevoegd document in?
Aanvraag supervisie en leertherapie

Tijdsblokken van de supervisie 2024-2025
Maandag van 10.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 8.00 tot 9.30 uur
Vrijdag van 8.00 tot 9.30 uur
De sessie vinden in principe om de twee weken plaats. Je zit dan in de even of oneven weken van het jaar.