Op maandag ben ik telefonisch bereikbaar van 8.15-8.45 uur. Spreek buiten dit telefonische spreekuur het antwoordapparaat in of stuur een email. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. 

De praktijk is geopend op: maandag, donderdag en vrijdag.

Bij crisissituaties buiten kantoortijden kun je contact opnemen met de huisartsenpost van jouw regio. Aldaar wordt beoordeeld of de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld dient te worden.

Praktijkadres
Straalmanstraat 24
6521 JM Nijmegen
T:   024-3503060
E:   jaj.bakker@planet.nl
W:  www.jeroenbakker.info